Przykłady działania skryptu / Examples

Przykład 1 / Example 1

Ten przykład używa domyślnych klas w stylach CSS.

This example uses default CSS classes.

Pola typu radio - jednokrotnego wyboru
Pola typu checkbox - wielokrotnego wyboru

Przykład 2 / Example 2

Ten przykład używa klas CSS z określonym przedrostkiem (prefiksem).

This example uses CSS classes with custom prefix.

Pola typu radio - jednokrotnego wyboru