How To/

nochardel -- bez ograniczenia
chardel"" -- podwjny cudzysw
chardel'' -- pojedynczy cudzusw