How To/

!!!SKRYPTY POWINNY BY W JEDNEJ LINII!!!
Jeli kto polega tylko i wycznie na zabezpieczeniach javascript 
moe si adnie przejecha. Poniej prezentuj skrypty, ktre umoliwiaj
edycj "zabezpieczonych" formularzy. Wystarczy wklei skrypt do paska
adresu przegldarki i [enter]. Skrypty mona czy tzn. odpali najpierw
jeden, a pniej drugi


//poka pola ukryte (type="hidden"):

javascript:(function(){var els=document.getElementsByTagName('input'); for(i=0;i<els.length; i++){if(els[i].type=="hidden"){var tmp=document.createElement('input'); tmp.setAttribute('type', 'text'); tmp.setAttribute('name', els[i].name); tmp.setAttribute('className', els[i].className); tmp.setAttribute('value', els[i].value); tmp.style.background = '#ff6'; els[i].parentNode.replaceChild(tmp, els[i]);}}}())

//zezwl na edycj pl zablokowanych (readonly="readonly", disabled="disabled"):

javascript:(function(){var els=document.getElementsByTagName('input'); for(i=0;i<els.length; i++){els[i].readOnly=els[i].disabled=false;}}())


//wszystko powyzsze razem:

javascript:(function(){var els=document.getElementsByTagName('input'); for(i=0;i<els.length; i++){els[i].readOnly=els[i].disabled=false; if(els[i].type=="hidden"){var tmp=document.createElement('input'); tmp.setAttribute('type', 'text'); tmp.setAttribute('name', els[i].name); tmp.setAttribute('className', els[i].className); tmp.setAttribute('value', els[i].value); tmp.style.background = '#ff6'; els[i].parentNode.replaceChild(tmp, els[i]);}}}())


//poka nazwy (name) pl:
javascript:(function(){var els=document.getElementsByTagName('input'); for(i=0;i<els.length;i++){var div = document.createElement('div'); div.appendChild(document.createTextNode(els[i].name+':')); els[i].parentNode.insertBefore(div, els[i])}}())

//wszystko powyzsze razem - nie dziaa w IE (?) za dugie? -:

javascript:(function(){var els=document.getElementsByTagName('input'); for(i=0;i<els.length; i++){var div = document.createElement('div');div.appendChild(document.createTextNode(els[i].name+':')); els[i].parentNode.insertBefore(div, els[i]); els[i].readOnly=els[i].disabled=false; if(els[i].type=="hidden"){var tmp=document.createElement('input'); tmp.setAttribute('type', 'text'); tmp.setAttribute('name', els[i].name); tmp.setAttribute('className', els[i].className); tmp.setAttribute('value', els[i].value); tmp.style.background = '#ff6'; els[i].parentNode.replaceChild(tmp, els[i]);}}}())