How To/

W arkuszu kalkulacyjnym calc można ustawić kolumnę lub rząd
jako nagłowek - nie będzie ona przewijana z pozostałymi danymi.
Opcja ta w openoffice 2 nazywa się "Przytwierdzanie" i jest 
dostępna w menu: Okno - Przytwierdź

kilka słów z helpa:

Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako nagłówków

Długie wiersze lub kolumny danych, które wykraczają 
poza widoczny obszar arkusza, mogą zostać przytwierdzone. 
Umożliwia to podgląd ich zawartości podczas przewijania 
pozostałych danych.

1.Zaznacz wiersz poniżej lub kolumnę po prawej wiersza 
lub kolumny które mają zastać przytwierdzone. Wszystkie 
wiersze powyżej lub kolumny z lewej zostaną przytwierdzone.
Aby przytwierdzić równocześnie wiersz i kolumnę zaznacz 
komórkę która jest poniżej wiersza i po prawej kolumny 
które mają zostać przytwierdzone.

2.Wybierz Okno - Przytwierdź.
Aby wyłączyć przytwierdzenie ponownie wybierz Okno - Przytwierdź .