How To/

echo sprintf('%.1f0', 455.57896);
//daje 455.60

echo sprintf('%.2f', 455.5);
echo sprintf('%.2f', 455.578);
//waluty - daje 455.50, 455.58

echo number_format(455.57896, 2, '.', '');
//daje 455.58

echo sprintf('%08.2f', 455.57896);
//daje 0000455.58

echo sprintf('%02s', 12);
echo sprintf('%02s', 9);
//dni, miesi¹ce itp. - daje 12, 09