How To/

Złączenie (concat) dwóch plików

Aby połaczyć dwa pliki w jeden przy pomocy polecenia batch użyj operatora "+" (znak plus). Przykładowe polecenie batch łączy pliki file1 i file2 w wynikowy plik file3.

Operator /b oznacza, że polecenie copy tektuje pliki jak pliki binarne.

copy /b file1+file2 file3