How To/

Konwersja kodowania z windows CP1250 do UTF8

Tabela konwersji bajtów

Może komuś się przyda. Poniżej podaję tabelę z konwersją kodowania z Windows CP1250 do utf8. W tabeli przedstawione są wartości poczególnych bajtów składających się na znak. Wartości są w formacie dziesiętnym (np. do wykorzystania w funkcji chr()) i w formacie szesnastkowym (np. do bezpośredniej konwersji).

Jeśli chcesz użyć warotści w kodzie szesnastkowym do bezpośredniej konwersji to nei zapomnij wyrzucić przecinków. Przykładowo znak \x80 w cp1250 powienien być przekonwertowany na \xe2\x82\xac w UTF8.

Jeśli chcesz zobaczyć pełną tabelę to zobacz tabelę znaków dla kodowania Windows 1250.

ANSI DECIMAL | UTF8 DECIMAL | ANSI HEX | UTF8 HEX
 0      | 0      | 0x0   | 0x0
 1      | 1      | 0x1   | 0x1
 2      | 2      | 0x2   | 0x2
 3      | 3      | 0x3   | 0x3
 4      | 4      | 0x4   | 0x4
 5      | 5      | 0x5   | 0x5
 6      | 6      | 0x6   | 0x6
 7      | 7      | 0x7   | 0x7
 8      | 8      | 0x8   | 0x8
 9      | 9      | 0x9   | 0x9
 10     | 10      | 0xa   | 0xa
 11     | 11      | 0xb   | 0xb
 12     | 12      | 0xc   | 0xc
 13     | 13      | 0xd   | 0xd
 14     | 14      | 0xe   | 0xe
 15     | 15      | 0xf   | 0xf
 16     | 16      | 0x10   | 0x10
 17     | 17      | 0x11   | 0x11
 18     | 18      | 0x12   | 0x12
 19     | 19      | 0x13   | 0x13
 20     | 20      | 0x14   | 0x14
 21     | 21      | 0x15   | 0x15
 22     | 22      | 0x16   | 0x16
 23     | 23      | 0x17   | 0x17
 24     | 24      | 0x18   | 0x18
 25     | 25      | 0x19   | 0x19
 26     | 26      | 0x1a   | 0x1a
 27     | 27      | 0x1b   | 0x1b
 28     | 28      | 0x1c   | 0x1c
 29     | 29      | 0x1d   | 0x1d
 30     | 30      | 0x1e   | 0x1e
 31     | 31      | 0x1f   | 0x1f
 32     | 32      | 0x20   | 0x20
 33     | 33      | 0x21   | 0x21
 34     | 34      | 0x22   | 0x22
 35     | 35      | 0x23   | 0x23
 36     | 36      | 0x24   | 0x24
 37     | 37      | 0x25   | 0x25
 38     | 38      | 0x26   | 0x26
 39     | 39      | 0x27   | 0x27
 40     | 40      | 0x28   | 0x28
 41     | 41      | 0x29   | 0x29
 42     | 42      | 0x2a   | 0x2a
 43     | 43      | 0x2b   | 0x2b
 44     | 44      | 0x2c   | 0x2c
 45     | 45      | 0x2d   | 0x2d
 46     | 46      | 0x2e   | 0x2e
 47     | 47      | 0x2f   | 0x2f
 48     | 48      | 0x30   | 0x30
 49     | 49      | 0x31   | 0x31
 50     | 50      | 0x32   | 0x32
 51     | 51      | 0x33   | 0x33
 52     | 52      | 0x34   | 0x34
 53     | 53      | 0x35   | 0x35
 54     | 54      | 0x36   | 0x36
 55     | 55      | 0x37   | 0x37
 56     | 56      | 0x38   | 0x38
 57     | 57      | 0x39   | 0x39
 58     | 58      | 0x3a   | 0x3a
 59     | 59      | 0x3b   | 0x3b
 60     | 60      | 0x3c   | 0x3c
 61     | 61      | 0x3d   | 0x3d
 62     | 62      | 0x3e   | 0x3e
 63     | 63      | 0x3f   | 0x3f
 64     | 64      | 0x40   | 0x40
 65     | 65      | 0x41   | 0x41
 66     | 66      | 0x42   | 0x42
 67     | 67      | 0x43   | 0x43
 68     | 68      | 0x44   | 0x44
 69     | 69      | 0x45   | 0x45
 70     | 70      | 0x46   | 0x46
 71     | 71      | 0x47   | 0x47
 72     | 72      | 0x48   | 0x48
 73     | 73      | 0x49   | 0x49
 74     | 74      | 0x4a   | 0x4a
 75     | 75      | 0x4b   | 0x4b
 76     | 76      | 0x4c   | 0x4c
 77     | 77      | 0x4d   | 0x4d
 78     | 78      | 0x4e   | 0x4e
 79     | 79      | 0x4f   | 0x4f
 80     | 80      | 0x50   | 0x50
 81     | 81      | 0x51   | 0x51
 82     | 82      | 0x52   | 0x52
 83     | 83      | 0x53   | 0x53
 84     | 84      | 0x54   | 0x54
 85     | 85      | 0x55   | 0x55
 86     | 86      | 0x56   | 0x56
 87     | 87      | 0x57   | 0x57
 88     | 88      | 0x58   | 0x58
 89     | 89      | 0x59   | 0x59
 90     | 90      | 0x5a   | 0x5a
 91     | 91      | 0x5b   | 0x5b
 92     | 92      | 0x5c   | 0x5c
 93     | 93      | 0x5d   | 0x5d
 94     | 94      | 0x5e   | 0x5e
 95     | 95      | 0x5f   | 0x5f
 96     | 96      | 0x60   | 0x60
 97     | 97      | 0x61   | 0x61
 98     | 98      | 0x62   | 0x62
 99     | 99      | 0x63   | 0x63
 100     | 100     | 0x64   | 0x64
 101     | 101     | 0x65   | 0x65
 102     | 102     | 0x66   | 0x66
 103     | 103     | 0x67   | 0x67
 104     | 104     | 0x68   | 0x68
 105     | 105     | 0x69   | 0x69
 106     | 106     | 0x6a   | 0x6a
 107     | 107     | 0x6b   | 0x6b
 108     | 108     | 0x6c   | 0x6c
 109     | 109     | 0x6d   | 0x6d
 110     | 110     | 0x6e   | 0x6e
 111     | 111     | 0x6f   | 0x6f
 112     | 112     | 0x70   | 0x70
 113     | 113     | 0x71   | 0x71
 114     | 114     | 0x72   | 0x72
 115     | 115     | 0x73   | 0x73
 116     | 116     | 0x74   | 0x74
 117     | 117     | 0x75   | 0x75
 118     | 118     | 0x76   | 0x76
 119     | 119     | 0x77   | 0x77
 120     | 120     | 0x78   | 0x78
 121     | 121     | 0x79   | 0x79
 122     | 122     | 0x7a   | 0x7a
 123     | 123     | 0x7b   | 0x7b
 124     | 124     | 0x7c   | 0x7c
 125     | 125     | 0x7d   | 0x7d
 126     | 126     | 0x7e   | 0x7e
 127     | 127     | 0x7f   | 0x7f
 128     | 226,130,172 | 0x80   | 0xe2,0x82,0xac
 129     | not used
 130     | 226,128,154 | 0x82   | 0xe2,0x80,0x9a
 131     | not used
 132     | 226,128,158 | 0x84   | 0xe2,0x80,0x9e
 133     | 226,128,166 | 0x85   | 0xe2,0x80,0xa6
 134     | 226,128,160 | 0x86   | 0xe2,0x80,0xa0
 135     | 226,128,161 | 0x87   | 0xe2,0x80,0xa1
 136     | not used
 137     | 226,128,176 | 0x89   | 0xe2,0x80,0xb0
 138     | 197,160   | 0x8a   | 0xc5,0xa0
 139     | 226,128,185 | 0x8b   | 0xe2,0x80,0xb9
 140     | 197,154   | 0x8c   | 0xc5,0x9a
 141     | 197,164   | 0x8d   | 0xc5,0xa4
 142     | 197,189   | 0x8e   | 0xc5,0xbd
 143     | 197,185   | 0x8f   | 0xc5,0xb9
 144     | not used
 145     | 226,128,152 | 0x91   | 0xe2,0x80,0x98
 146     | 226,128,153 | 0x92   | 0xe2,0x80,0x99
 147     | 226,128,156 | 0x93   | 0xe2,0x80,0x9c
 148     | 226,128,157 | 0x94   | 0xe2,0x80,0x9d
 149     | 226,128,162 | 0x95   | 0xe2,0x80,0xa2
 150     | 226,128,147 | 0x96   | 0xe2,0x80,0x93
 151     | 226,128,148 | 0x97   | 0xe2,0x80,0x94
 152     | not used
 153     | 226,132,162 | 0x99   | 0xe2,0x84,0xa2
 154     | 197,161   | 0x9a   | 0xc5,0xa1
 155     | 226,128,186 | 0x9b   | 0xe2,0x80,0xba
 156     | 197,155   | 0x9c   | 0xc5,0x9b
 157     | 197,165   | 0x9d   | 0xc5,0xa5
 158     | 197,190   | 0x9e   | 0xc5,0xbe
 159     | 197,186   | 0x9f   | 0xc5,0xba
 160     | 194,160   | 0xa0   | 0xc2,0xa0
 161     | 203,135   | 0xa1   | 0xcb,0x87
 162     | 203,152   | 0xa2   | 0xcb,0x98
 163     | 197,129   | 0xa3   | 0xc5,0x81
 164     | 194,164   | 0xa4   | 0xc2,0xa4
 165     | 196,132   | 0xa5   | 0xc4,0x84
 166     | 194,166   | 0xa6   | 0xc2,0xa6
 167     | 194,167   | 0xa7   | 0xc2,0xa7
 168     | 194,168   | 0xa8   | 0xc2,0xa8
 169     | 194,169   | 0xa9   | 0xc2,0xa9
 170     | 197,158   | 0xaa   | 0xc5,0x9e
 171     | 194,171   | 0xab   | 0xc2,0xab
 172     | 194,172   | 0xac   | 0xc2,0xac
 173     | 194,173   | 0xad   | 0xc2,0xad
 174     | 194,174   | 0xae   | 0xc2,0xae
 175     | 197,187   | 0xaf   | 0xc5,0xbb
 176     | 194,176   | 0xb0   | 0xc2,0xb0
 177     | 194,177   | 0xb1   | 0xc2,0xb1
 178     | 203,155   | 0xb2   | 0xcb,0x9b
 179     | 197,130   | 0xb3   | 0xc5,0x82
 180     | 194,180   | 0xb4   | 0xc2,0xb4
 181     | 194,181   | 0xb5   | 0xc2,0xb5
 182     | 194,182   | 0xb6   | 0xc2,0xb6
 183     | 194,183   | 0xb7   | 0xc2,0xb7
 184     | 194,184   | 0xb8   | 0xc2,0xb8
 185     | 196,133   | 0xb9   | 0xc4,0x85
 186     | 197,159   | 0xba   | 0xc5,0x9f
 187     | 194,187   | 0xbb   | 0xc2,0xbb
 188     | 196,189   | 0xbc   | 0xc4,0xbd
 189     | 203,157   | 0xbd   | 0xcb,0x9d
 190     | 196,190   | 0xbe   | 0xc4,0xbe
 191     | 197,188   | 0xbf   | 0xc5,0xbc
 192     | 197,148   | 0xc0   | 0xc5,0x94
 193     | 195,129   | 0xc1   | 0xc3,0x81
 194     | 195,130   | 0xc2   | 0xc3,0x82
 195     | 196,130   | 0xc3   | 0xc4,0x82
 196     | 195,132   | 0xc4   | 0xc3,0x84
 197     | 196,185   | 0xc5   | 0xc4,0xb9
 198     | 196,134   | 0xc6   | 0xc4,0x86
 199     | 195,135   | 0xc7   | 0xc3,0x87
 200     | 196,140   | 0xc8   | 0xc4,0x8c
 201     | 195,137   | 0xc9   | 0xc3,0x89
 202     | 196,152   | 0xca   | 0xc4,0x98
 203     | 195,139   | 0xcb   | 0xc3,0x8b
 204     | 196,154   | 0xcc   | 0xc4,0x9a
 205     | 195,141   | 0xcd   | 0xc3,0x8d
 206     | 195,142   | 0xce   | 0xc3,0x8e
 207     | 196,142   | 0xcf   | 0xc4,0x8e
 208     | 196,144   | 0xd0   | 0xc4,0x90
 209     | 197,131   | 0xd1   | 0xc5,0x83
 210     | 197,135   | 0xd2   | 0xc5,0x87
 211     | 195,147   | 0xd3   | 0xc3,0x93
 212     | 195,148   | 0xd4   | 0xc3,0x94
 213     | 197,144   | 0xd5   | 0xc5,0x90
 214     | 195,150   | 0xd6   | 0xc3,0x96
 215     | 195,151   | 0xd7   | 0xc3,0x97
 216     | 197,152   | 0xd8   | 0xc5,0x98
 217     | 197,174   | 0xd9   | 0xc5,0xae
 218     | 195,154   | 0xda   | 0xc3,0x9a
 219     | 197,176   | 0xdb   | 0xc5,0xb0
 220     | 195,156   | 0xdc   | 0xc3,0x9c
 221     | 195,157   | 0xdd   | 0xc3,0x9d
 222     | 197,162   | 0xde   | 0xc5,0xa2
 223     | 195,159   | 0xdf   | 0xc3,0x9f
 224     | 197,149   | 0xe0   | 0xc5,0x95
 225     | 195,161   | 0xe1   | 0xc3,0xa1
 226     | 195,162   | 0xe2   | 0xc3,0xa2
 227     | 196,131   | 0xe3   | 0xc4,0x83
 228     | 195,164   | 0xe4   | 0xc3,0xa4
 229     | 196,186   | 0xe5   | 0xc4,0xba
 230     | 196,135   | 0xe6   | 0xc4,0x87
 231     | 195,167   | 0xe7   | 0xc3,0xa7
 232     | 196,141   | 0xe8   | 0xc4,0x8d
 233     | 195,169   | 0xe9   | 0xc3,0xa9
 234     | 196,153   | 0xea   | 0xc4,0x99
 235     | 195,171   | 0xeb   | 0xc3,0xab
 236     | 196,155   | 0xec   | 0xc4,0x9b
 237     | 195,173   | 0xed   | 0xc3,0xad
 238     | 195,174   | 0xee   | 0xc3,0xae
 239     | 196,143   | 0xef   | 0xc4,0x8f
 240     | 196,145   | 0xf0   | 0xc4,0x91
 241     | 197,132   | 0xf1   | 0xc5,0x84
 242     | 197,136   | 0xf2   | 0xc5,0x88
 243     | 195,179   | 0xf3   | 0xc3,0xb3
 244     | 195,180   | 0xf4   | 0xc3,0xb4
 245     | 197,145   | 0xf5   | 0xc5,0x91
 246     | 195,182   | 0xf6   | 0xc3,0xb6
 247     | 195,183   | 0xf7   | 0xc3,0xb7
 248     | 197,153   | 0xf8   | 0xc5,0x99
 249     | 197,175   | 0xf9   | 0xc5,0xaf
 250     | 195,186   | 0xfa   | 0xc3,0xba
 251     | 197,177   | 0xfb   | 0xc5,0xb1
 252     | 195,188   | 0xfc   | 0xc3,0xbc
 253     | 195,189   | 0xfd   | 0xc3,0xbd
 254     | 197,163   | 0xfe   | 0xc5,0xa3
 255     | 203,153   | 0xff   | 0xcb,0x99

Kod generujący tabelę knwersji w języku python

Kod w języku python słuzący do wygenerowania tej tablicy (jesli komuś się przyda) wygląda tak:

import sys
 
# redirect print to file
fp = open('output.txt', 'w')
std = sys.stdout
sys.stdout = fp
 
# create output
print 'ANSI DECIMAL | UTF8 DECIMAL | ANSI HEX | UTF8 HEX'
for i in xrange(256):
  try:
    #convert char with decimal code "i" from cp1250 to utf8
    utfchar = chr(i).decode('cp1250').encode('utf8')
 
    lstdec = []
    lsthex = []
    for b in utfchar:
      lstdec.append(str(ord(b))) # utf-decimal
      lsthex.append(str(hex(ord(b)))) # utf-hex
    print ' %-11s | %-13s| %-9s| %s' % (i, ','.join(lstdec), hex(i), ','.join(lsthex))
  except:
    print ' %-11s | not used ' % i
 
# close file pointer
std = sys.stdout
fp.close()

Jeśli nie chcesz wyrzucać danych do pliku ale na ekran wystarczy, że zakomentujesz linijkę sys.stdout = fp.