How To/

//wywietla zamwienia, ktre jest ju przypadkiem przeniesione do zamwie anulowanych (nie przysyaj maili - to tylko przykad dziaania ...in... z zagniedonym SELECT-em)

SELECT `id`, `nazwa` FROM `zamowienia` WHERE id in (SELECT `id` FROM `zamowienia_anulowane`);