Przekształcanie daty do timestamp

PHP

Podane dane przekształcono na timestamp:

Skrypt używa funkcji strtotime() by zakodować datę do formatu timestamp i funkcji date() by przekształcić timestamp do formatu daty. Timestamp jest formatem przedstawiającym ile sekund upłynęło od 1 stycznia 1970 00:00:00. Obecnie mamy 2019-03-22 09:03:07 (1553241787)

mysql

Mysql oferuje funkcje do konwersji daty i czasu.

Do operacji na uniksowym timestampie służą FROM_UNIXTIME() i UNIX_TIMESTAMP().

FROM_UNIXTIME mozna używać w opcjach FROM_UNIXTIME(unix_timestamp,format) i FROM_UNIXTIME(unix_timestamp).


SELECT UNIX_TIMESTAMP();
-- 1221672010

SELECT FROM_UNIXTIME(1221672010);
--2008-09-17 19:20:10

SELECT FROM_UNIXTIME(1221672010,'%Y %m %d %H.%i.%s');
--2008 09 17 19.20.10