"english" version

Simple em calculator

Ten skrypt powstał z potrzeby posiadania prostego kalkulatora jednostek. Jeśli chcesz coś z dużą ilością klikania i zaokrąglonych rogów zobacz em calculator by riddle.

Help

Browser default
określa domyślny rozmiar czcionki w przeglądarce. W nowych przeglądarkach jest to 16px więc nie ma potrzeby zmieniania
root (<body />)
okresla rozmiar czcionki dla elementu podstawowego, położonego najwyżej w hierarchii. Domyślnie body=browsers default.
children
tutaj należy wprowadzić rozmiar czcionki dla podelementów.Rozmiary dla podelementów tego samego poziomu oddziela się przecinkiem, a nowe poziomy zagnieżdza się w nawiasach

Przykłady

Przykład 1

children: 12,18,17 odpowiada:

<div />
<div />
<div />

Przykład 2

children: 12(1),18,17 odpowiada:

<div>
<div />
</div>
<div />
<div />

Przykład 3

children: 12(11,8),18,17 odpowiada:

<div>
<div />
<div />
</div>
<div />
<div />

Przykład 4

children: 12(11,8),18(19(7,5)),17 odpowiada:

<div>
<div />
<div />
</div>
<div>
<div>
<div />
<div />
</div>
</div>
<div />

Przykład 5 (fast indent)

children: 12 11 10 12 odpowiada:

<div>
<div>
<div>
<div />
</div>
</div>
</div>

Simple em calculator

I wrote this script because i needed simple unit converter. If you want something with a lot of clicking and rounded corners see em calculator by riddle.

Help

Browser default
stands for default font size in a browser.in most cases it is 16px so you dont have to change that
root (<body />)
sets font size for root element (first element in hierarchy). Default setting is body=browsers default.
children
here you have to enter font size for subelements. Subelements on the same level you have to separate with comma "," and by placing elements in brackets you can create next level

Samples

Sample 1

children: 12,18,17 is equal to:

<div />
<div />
<div />

Sample 2

children: 12(1),18,17 is equal to:

<div>
<div />
</div>
<div />
<div />

Sample 3

children: 12(11,8),18,17 is equal to:

<div>
<div />
<div />
</div>
<div />
<div />

Sample 4

children: 12(11,8),18(19(7,5)),17 is equal to:

<div>
<div />
<div />
</div>
<div>
<div>
<div />
<div />
</div>
</div>
<div />

Sample 5 (fast indent)

children: 12 11 10 12 is equal to:

<div>
<div>
<div>
<div />
</div>
</div>
</div>