How To/

//UTF-8

--Złączenie w accesie uwzględniające wielkośc liter
--http://support.microsoft.com/kb/244693

SELECT Table1.ID, Table1.Description
FROM Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.ID = Table2.ID
WHERE StrComp(Table1.ID, Table2.ID, 0) = 0