How To/

[pl]
Jak zamienić liczbę na tekst bez utraty formatowania.

1. Zaznacz i skopiuj (ctrl + c) dane w kolumnie;
2. Wklej dane do notatnika;
3. Usuń *całą* kolumnę w Excelu;
4. Dodaj nową kolumnę w miejsce starej;
5. Zmień typ komórek nowej kolumny na tekst;
6. Skopiuj dane z notatnika;
7. Wklej dane do nowej kolumny;

Czasami krok 3 i 4 może być pominęty.


[en]
How to convert number to text without loosing formatting:

1. Select and copy data in column;
2. Paste data to notepad;
3. Delete entire column;
4. Add new column in place of old one;
5. Change data type of new column to TEXT;
6. Copy data from notepad;
7. Paste data to new column;

Sometimes step 3 and 4 can be omitted.