How To/

'!vba
 
Dim tablica() As String
Dim tekst As String
tekst = "plik,formatu,csv"
 
'użyj funckji split do podzielenia ciągu na tablicę
tablica = Split(tekst, ",")
 
'ile elementów w tablicy: 3
UBound(csv) 
 
tablica(0) 'plik
tablica(1) 'formatu
tablica(2) 'csv
 
'użyj join do złączenia tablicy w ciąg
tekst = Join(tablica, ";")
'zmienna tekst ma teraz postać "plik;formatu;csv"