How To/

Dodaj nową linię w programie BATCH

Aby w skrypcie BATCH lub konsoli windows dodać nową linię do pliku wystarczy wykonać ponizsze polecenie.

echo. >> file.txt