How To/

Batch - utworzyć plik o losowej nazwie

aby utworzyć przy pomocy skryptu batch plik o losowej nazwie skorzystaj z kodu poniżej

Batch - creating random filename

to create random filename (file with random name) with batch file use code below

copy nul base_%RANDOM%.txt