How To/

rem !batch
 
rem [pl] jak utworzyć pusty plik w dos z linii poleceń (command line)
rem [en] how to create empty file in dos from commandline
 
copy nul filename.txt