How To/

How to run windows task manager from commandline?
Jak uruchomić menedżera zadań windows z liniii poleceń?

taskmgr.exe