How To/

rem [pl] aby podłączyć dysk sieciowy z linii poleceń
rem [en] to map network disk
net use X: \\\\serwer\\katalog password /USER:user_name

rem [pl] aby odłączyć dysk sieciowy używając linii poleceń
rem [en] to remove maping
net use X: /delete