How To/

Problemy z domyslną drukarką przy używaniu zdalnego pulpitu

Podczas połączenia ze zdalnym komputerem przy uzyciu pulpitu zdalnego zmienia się domyślna drukarka. Dotychczasowa domyślna drukarka dla komputera zdalnego zastepowana jest drukarką domyślną dla komputera lokalnego. Aby temu zapobiec należy:

 1. Uruchomić zdalne połączenie poprzez "Start" > "Akcesoria" > Podłączanie pulpitu zdalnego".
  • Można też Start > Uruchom > MSTSC
 2. W okienku, które wyskoczy kliknij "Opcje >>"
 3. Wybierz zakładkę "Zasoby lokalne"
 4. Odznacz "Drukarki" w sekcji "Lokalne urządzenie i zasoby"
 5. Kliknij "Podłącz"

Wersja dla uzytkowników z interfejsem EN:

 1. Start > Run and type MSTSC
 2. Options in the Remote Desktop Connection dialog box
 3. Local Resources.
 4. Uncheck Printers in the Local Devices box
 5. Click Connect