Hacki na szybko - test suite

Cześć hacków jest dla safari ale nie mam jak tego przetestować więc nie opisuję ich.

Przy każdym hacku jest lista przeglądarek. Nazwa przeglądarki będzie tak sformatowana jak to nakazuje testowany styl.

Oprócz kodu zawsze jest element testowy. Zawiera on tekst Testelement. Domyślne style dla niego to width:10em; padding:2px; text-align:center;

Jeśli nazwa jest niesformatowana to oznacza, ze nie przetestowane.

Testsuite

Tylko Google Chrome

Hack dla google chrome znaleziony w sieci ale chyba juz nie działa.

CSS:

#test1 .testelement{border:1px solid red;}
/*\*/
html>body*#test1 .testelement {border:1px solid green;}
/**/

Test:

Testelement

Safari i Google Chrome

Hack dla google chrome - działa, ale duzo pisania!

CSS:

#test2 .testelement{border:1px solid red;}
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
    #test2 .testelement{border:1px solid green;}
}

Test:

Testelement

Obrazek Base64 jako background

Właściwie to nie hack tylko test działania obrazka zakodowanego w base 64 jako tła w CSS.

CSS:

#test3 .testelement{
    background-color:red;
    background-image:url(data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPcAAAT+BABd/wBG/wAA/y8AKhoAiAAANgAAfqoAexkAkgAANwAAfgBLAADjABaBAAB8AApAGwC55QBQPAAAdwBQ4gJeBwABCQAAAABrAQEABAAAAAAAADQsBenpABISAAAAAOk0IOUA7oEAEnzAAAAI7AD84wESewAAAFb4AQDpAAASAAAAADwowujC8xI3NwB+fmi2AQAHBAAFAAAAAFwgAekAABIAAAAAACAG4ukHB5AYCXwAAGABmAAAXpEAVHwCAP8BFP8A6/8AEv8AAF1ACwDq9JESN3wAfoXV2OfB44E3e3x+AAC2eAAHvRYFfQAAAGAgBQMAAAAAAAAAAIgGIDEH7hsYEgAAAMjpAWbBABY3AAB+AADMvQD1AAASAAAAAH7AtgBdBwBGBcAAAAAAOAAA5wAARQAAAP8A4v8AB/8ACf8AAP8AAf8ABP8AAP8AAAAABQAAAAAAAAAAAAAQIADq7gASEgAAAADi8wAHBhYJsgAAAJjoAGb1nwASgAAAfGyPAOkEABI5AAB+AJ/wAOvBAIE3AHx+AEv/B+P/AIH/AHz/AEDpALnBAFA3AAB+AMhvAGbSwAFGFgAAAGy2AAAHAAAFAAAAAKiYAOhmABIAAAAAADSEAADqAAASAMAAAAi1APwrABKDAAB8ACAACOkAn5AAgHwAfGAA/wAA/5EA/3wA//8AAP8An/8AgP8AfF0ANgABAJEAAHwAAOoZNvQsAICDAHx8AACoWADq8RYSEgAAAAD0/wAr/wCD/wB8/8gAAGYAABYAAAAAAAAYsAEA6wAAEgAAAABkRgBkgwCDTAB8APcAkPQA64AAEnwAAJSsd+rrUBISTwAAAMidxGZk6xaDEgB8AL7UZJRsZDZPg34AfA3geo537TdPEn4AALYAyAcB/wUA/wAAfyCoRADq7QASEgAAAAYAAAcBABgAAAAAAAG4ZABkZACDgwJ8fAABAAAAAAAAAAAAAJ4AmAIAZgAAAAAAAAGPKAAEygA5FgB+AMwwAfWILRI2SAB+ACH5BAAAAAAALAAAAAABAAEABwgEAAEEBAA7)
}

Test:

Testelement