'' zakodowano przez md5() na: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Więcej o algorytmie md5 z przykładami i kodem źródłowym dla wielu języków (w tym javascript i actionscript).