Skrypt generuje liczby na podstawie zakresu poszczególnych cyfr

Skrypt wymaga obsługi javascript

PRZYKŁAD: mamy liczbę trzycyfrową, której pierwsza cyfra przyjmuje wartość 1, druga może przyjmować 2,3 lub 5, a trzecia przyjmuje wartości 0,1,2,3. Należy wtedy liczby wpisać następująco:

1
2,3,5
0,1,2,3

a skrypcioch sam wyświetli wszystkie możliwe kombinacje.

output