Postać oryginalna:
URL rozkodowany:
URL zakodowany:
OPIS

Ta strona używa php-owych funkcji urldecode() i urlencode(). Warto też poznać rawurldecode() i rawurlencode(), które nie zamieniają spacji na znak plus (+).

Marcromedia (Adobe) Flash i javascript do kodowania/rozkodowywania ciągów do postaci url używają metod escape() i unescape(). Opis metody na stronie Adobe Flash

Dokładny opis zapisu uri jest przedstawiony w specyfikacji RFC2396.