jesteś w: Główna > css > opisy styli > position
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:29

position

Style utawia pozycję bloku względem innych bloków.

Wartość:

static
Element jest ustawiany na stronie "normalnie"
absolute
Element nie wchodzi w interakcję z innymi obiektami, poza tym, że jest umieszczony względem bloku otaczjącego. Przez nie wchodzi w interakcję należy rozumieć, że element nie wpływa na położenie pozostałych elementów na stronie.
relative
Ustawia pozycję elementu relatywnie do jego początkowego położenia. Początkowa pozycja elementu jest obliczana jakby był umieszczony normalnie na stronie, a następnie jego pozycja jest modyfikowana względem tego początkowego położenia. Wpływ na elementy na stronie ma tylko poczatkowa pozycja elementu - przesunięcie względem początkowego położenia nie ma wpływu na pozostałe elementy.
fixed
Działa tak samo jak absolute, ale nie jest przewijany razem ze stroną.

Blok otaczający (containing block) jest dokładnie omówiony na stonie opisującej szczegóły wizualnego renderowania dokumentów. Istotne dla elementów z pozycją ustawioną poprzez position: absolute jest to, że blok otaczający dla nich stanowi element nadrzędny (rodzic) z pozyją ustawioną przez 'absolute', 'relative' lub 'fixed'. Jeśli takowy nie istnieje to dopiero wtedy pozycja jest ustawiana względem początku dokumentu.

Można to wykorzystać do absolutnego pozycjonowania elementów względem ich rodziców.

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: