jesteś w: Główna > XHTML > zestaw startowy
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:34

Zestaw startowy XHTML

CTRL+C i CTRL+V - HTML5

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>tytuł (bardzo-bardzo ważne)</title>
<meta name="description" content="opis (bardzo ważne)" />
</head>
<body>
<p>...</p>
</body>
</html>

Wiem, że można krócej i bez mieszania xhtml ale ja tak lubię

CTRL+C i CTRL+V - XHTML1.0 Transitional

zobacz też zestaw startowy html 4.01 strict.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl" xml:lang="pl">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="reply-to" content="mail" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta name="author" content="mynthon" />
<meta name="copyright" content="mynthon" />
<meta name="keywords" content="keyword1, keyword2" />
<meta name="description" content="opis (bardzo ważne)" />
<meta name="generator" content="SciTe - http://www.scintilla.org/SciTE.html" />
<title>tytuł (pokazuje się na górze okna przeglądarki - bardzo-bardzo ważne)</title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>

W pewnych przypadkach zamiast

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

można użyć prologu xml, który umieszcza się przed deklaracją !DOCTYPE, a wygląda on następująco:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Jednak nie wszystkie przeglądarki obsługują ten prolog, natomiast zdecydowna większość (jeśli nie wszystkie) obsłużą deklarację kodowania ustawianą w znaczniku meta. Największym problemem jest IE (też w wersji 6), który wpada w Quirks Mode jeśli cokolwiek znajdzie się przed <!DOCTYPE ... >.

Niektóre serwery są tak ustawione, że zarówno znacznik <?php jak i <? traktują jako rozpoczęcie skryptu PHP. Na tych serwerach prolog XML zostanie zinterpretowany jako skrypt PHP i parser zwróci błąd. W takim przypadku można użyć :
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>' ?>

Inne DTD

Jeśli chcesz użyć innego <!DOCTYPE ... > (np. dla svg czy mathML) zobacz listę rekomendowanych DTD na stronach W3c.

Bonus, czyli nieśmiertelne importowanie zewnętrznego pliku stylów:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="moje_style.css" />

lub dla przeglądarek nowszych dyrektywa @import pozwalająca na to samo:

<style type="text/css" media="all">

@import "moje_style.css";
</style>
lub
<style type="text/css" media="all">
@import url("moje_style.css");
</style>

lub załączenie poprzez XML:

<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css" ?>

XHTML + właściwy nagłówek (header) - Content-Type:application/xhtml+xml

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: Irracjonalne uwielbienie dla XHTML.

<php
function XMLHeader(){
$xhtml = false;
if (preg_match('/application\/xhtml\+xml(?![+a-z])(;q=(0\.\d{1,3}|[01]))?/i', $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], $matches)) {
$xhtmlQ = isset($matches[2])?($matches[2]+0.2):1;
if (preg_match('/text\/html(;q=(0\d{1,3}|[01]))s?/i', $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], $matches)) {
$htmlQ = isset($matches[2]) ? $matches[2] : 1;
$xhtml = ($xhtmlQ >= $htmlQ);
} else {
$xhtml = true;
}
}
if ($xhtml) {
header('Content-Type: application/xhtml+xml; charset=utf-8');
return true;
} else {
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
return false;
}
}
XMLHeader();
echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="reply-to" content="mail" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta name="author" content="mynthon" />
<meta name="copyright" content="mynthon" />
<meta name="keywords" content="keyword1, keyword2" />
<meta name="description" content="opis" />
<meta name="generator" content="SciTE" />
<title>tytuł</title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Zestaw startowy HTML4.01 Strict

Pamiętaj, że w strict nie można bezpośrednio w <body /> umieszczać czystego tekstu

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="pl">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="keywords" content="keyword1, keyword2">
  <meta name="description" content="opis (bardzo ważne)">
  <meta name="generator" content="PSPad - http://www.pspad.com">
  <title>tytuł (pokazuje się na górze okna przeglądarki - bardzo-bardzo ważne)</title>
</head>
<body>
<div>
...
</div>
</body>
</html>

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: