jesteś w: Główna > javascript > funkcje > javascript: innerXML()/innerXHTML()
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:25

funkcje javascript: innerXML() / innerXHTML()

Obecnie dostępny jest tylko testsuite. Testsuite jest serwowany jako application/xhtml+xml więc może nie działać w IE.

Funkcja ma kilka ograniczeń. Nie ma informacji o błędach, nie ma obsługi MathML (wymaga to metody createElementNS() zamiast createElement()), obsługuje tylko niektóre encje, nie obsługuje javascript, prawdopodobnie nie obsługuje SVG, jest bardzo wolna (nie polecam do kodu większego niż 5kb) ale działa.

english version

There is only testsuite available for now. Testsuite is served as application/xhtml+xml so it may not work in IE.

Function has some limitations. There is no info about errors, it does not support MathML (MathML requires createElementNS() instead of createElement()), it supports only few enities, there is no support for javascript, probably it does not support SVG, it is very slow (not recommended for code bigger than 5kb) but it works.

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: