jesteś w: Główna > javascript > funkcje > javascript: setStyle()
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:30

Javascript - addStyle()

false addStyle(object|string, string);

Funkcja nadaje elementowi wskazanemu przez pierwszy parametr style przekazane w drugim parametrze

function addStyle(el, s){
  if(typeof(el) == 'string'){el = document.getElementById(el);}
  var st = s.split(';');
  for(var i=0; i<st.length; i++){
    var stl = st[i].split(':');
    if(stl.length == 2){
      stl[0] = stl[0].replace(/^\s*|\s*$/g,"");
      stl[1] = stl[1].replace(/^\s*|\s*$/g,"");
      stl[1] = stl[1].replace(/'/g, "\"");
      tmpStl = stl[0].split('-');
      stl[0] = tmpStl[0];
      for(var j=1; j < tmpStl.length; j++){
        stl[0] += tmpStl[j].charAt(0).toUpperCase() + tmpStl[j].substr(1).toLowerCase();
      }
      delete tmpStl;
      if(stl[0].length > 3){eval('el.style.' + stl[0] + ' = \'' + stl[1] + '\';');}
    }
  }
  return false;
}

Przykład działania

Wpisz style w poniższym formularzu i zobacz na przykładzie tego elementu jak działają.

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: