jesteś w: Główna > PHP > str_to_url(): usuń akcenty
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:31

funkcja str_to_url()

string str_to_url(string [, change_case]);

If change_case is -1 string is converted to lowercase, if change_case is 1 string is converted to uppercase. Default is 0 - leave untouched.

This code may be damaged due to automatic [tab] to [double-space] conversion. Please see str_to_url in .txt file.

<?php
function str_to_url($s, $case=0){
  $acc =  'É  Ê  Ë  š  Ì  Í  ƒ  œ  µ  Î  Ï  ž  Ð  Ÿ  Ñ  Ò  Ó  Ô  Š  £  Õ  Ö  Œ  ¥  Ø  Ž  §  À  Ù  Á  Ú  Â  Û  Ã  Ü  Ä  Ý  ';
  $str =  'E  E  E  s  I  I  f  o  m  I  I  z  D  Y  N  O  O  O  S  L  O  O  O  Y  O  Z  S  A  U  A  U  A  U  A  U  A  Y  ';
  $acc.=  'Å  Æ  ß  Ç  à  È  á  â  û  Ĕ  ĭ  ņ  ş  Ÿ  ã  ü  ĕ  Į  Ň  Š  Ź  ä  ý  Ė  į  ň  š  ź  å  þ  ė  İ  ʼn  Ţ  Ż  æ  ÿ  ';
  $str.=  'A  A  S  C  a  E  a  a  u  E  i  n  s  Y  a  u  e  I  N  S  Z  a  y  E  i  n  s  z  a  p  e  I  n  T  Z  a  y  ';
  $acc.=  'Ę  ı  Ŋ  ţ  ż  ç  Ā  ę  IJ  ŋ  Ť  Ž  è  ā  Ě  ij  Ō  ť  ž  é  Ă  ě  Ĵ  ō  Ŧ  ſ  ê  ă  Ĝ  ĵ  Ŏ  ŧ  ë  Ą  ĝ  Ķ  ŏ  ';
  $str.=  'E  l  n  t  z  c  A  e  I  n  T  Z  e  a  E  i  O  t  z  e  A  e  J  o  T  i  e  a  G  j  O  t  e  A  g  K  o  ';
  $acc.=  'Ũ  ì  ą  Ğ  ķ  Ő  ũ  í  Ć  ğ  ĸ  ő  Ū  î  ć  Ġ  Ĺ  Œ  ū  ï  Ĉ  ġ  ĺ  œ  Ŭ  ð  ĉ  Ģ  Ļ  Ŕ  ŭ  ñ  Ċ  ģ  ļ  ŕ  Ů  ';
  $str.=  'U  i  a  G  k  O  u  i  C  g  k  o  U  i  c  G  L  O  u  i  C  g  l  o  U  o  c  G  L  R  u  n  C  g  l  r  U  ';
  $acc.=  'ò  ċ  Ĥ  Ľ  Ŗ  ů  ó  Č  ĥ  ľ  ŗ  Ű  ô  č  Ħ  Ŀ  Ř  ű  õ  Ď  ħ  ŀ  ř  Ų  ö  ď  Ĩ  Ł  Ś  ų  Đ  ĩ  ł  ś  Ŵ  ø  đ  ';
  $str.=  'o  c  H  L  R  u  o  C  h  l  r  U  o  c  H  L  R  u  o  D  h  l  r  U  o  d  I  L  S  c  D  i  l  s  W  o  d  ';
  $acc.=  'Ī  Ń  Ŝ  ŵ  ù  Ē  ī  ń  ŝ  Ŷ  Ə  ú  ē  Ĭ  Ņ  Ş  ŷ     :  ;';    
  $str.=  'I  N  S  w  u  E  i  n  s  Y  e  u  e  I  N  S  y  _  -  -';
  
  $out = str_replace(explode("\t", $acc), explode("\t", $str), $s);
  
  if($case == -1){
    return strtolower(preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_-]/', '', $out));
  }else if($case == 1){
    return strtoupper(preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_-]/', '', $out));
  }else{
    return preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_-]/', '', $out);
  }
}

//use
echo str_to_url('zażółć GęŚLĄ JAŹń!!!', -1);
//returns zazolc_gesla_jazn
?>

Spaces are converted to underscores.

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: