jesteś w: Główna > XHTML > tabele
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:33

Budowanie tabel przy użyciu CSS

Zobacz też: Table Test Suite

W XML gdzie znaczniki opisujące dane nie posiadają właściwości wizualnych, dane tabelaryczne możemy sformatować za pomocą kaskadowych arkuszy stylów, nadając odpowiednie w style poszczególnym znacznikom. Każdy element HTML-owych tabel ma swój odpowiednik w CSS i są to kolejno:

table (odpowiednik HTML: table)
Określa tabelę jako element blokowy.
inline-table (odpowiednik HTML: table)
Określa tabelę jako element typu inline.
table-row (odpowiednik HTML: tr)
Określa rząd (rekord) składający się z komórek.
table-row-group (odpowiednik HTML: tbody)
Określa grupę składającą się z jednego lub więcej rekordów.
table-header-group (odpowiednik HTML: thead)
Działa jak 'table-row-group' ale w formatowaniu wizualnym jest pokazywany zawsze przed wszelkimi innymi rekordami i grupami rekordów i po wszystkich podpisach (caption) umieszczanych na górze.
table-footer-group (odpowiednik HTML: tfoot)
Działa jak 'table-row-group' ale w formatowaniu wizualnym jest pokazywany zawsze po wszelkich innych rekordach i grupach rekordów i przed wszystkimi podpismi (caption) umieszczanymi na dole.
table-column (odpowiednik HTML: col)
Określa kolumnę.
table-column-group (odpowiednik HTML: colgroup)
Określa grupę zskładającą się z jednej lub więcej kolumn.
table-cell (odpowiednik HTML: td, th)
Określa komórkę tabeli.
table-caption (odpowiednik HTML: caption)
Określa podpis tabeli.

Style przydatne przy tworzeniu tabel

Niżej zaprezentuję style przydatne przy tworzeniu tabel. Nie wszystkie style będą opisane jednakowo dokładnie, jednak można napewno liczyć na link do strony z dokładniejszym opisem ;P

Border-collapse

Styl określa sposób wyświetlania ramek w tabeli. Odpowiednik HTML: cellspacing.

Wartość:
collapse
ramki w tabeli łączą się ze sobą w pojedyńczą ramkę
separate
ramki w tabeli są od siebie odseparowane
inherit
przejmuje wartość rodzica

Poniżej prezentuję przykładowe tabele z wartościami separate i collapse:

Przykład tabeli z wartością SEPARATE dla stylu border-collapse. Ramki sąsiadujących komórek są od siebie oddzielone.

Przykład tabeli z wartością COLLAPSE dla stylu border-collapse. Ramki sąsiadujących komórek łączą sie w jedną ramkę.

Border-spacing

Określa odstępy między komórkami tabeli.

Wartość:
px, mm, cm, in, pt, pc, em, ex, %
wartości wyrażone w jednostkach długości
inherit
przejmuje wartość rodzica

Caption-side

Styl określa z której strony tabeli będzie wyświetlany element caption.

Wartość:
top
element caption zostanie wyświetlony nad tabelą
right
element caption zostanie wyświetlony z prawej strony tabeli
bottom
element caption zostanie wyświetlony pod tabelą
left
element caption zostanie wyświetlony z lewej strony tabeli

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: